Succes på trods af en lortebarndom

Jeg så et program på DR2: “Sådan overlever du en lortebarndom”, der handler om, hvilke personlighedstræk der er gode at være født med, hvis man skal opnå succes, selvom man er vokset op i en dysfunktionel familie.

I programmet tog Sarah Louise den personlighedstest der kaldes femfaktor modellen. Psykolog Eivind Johansen kunne ud fra, hvor hun scorede på de fem forskellige personlighedstræk, give en forklaring på, hvorfor Sarah har været i stand til at skabe et “succesrigt” liv for sig selv, på trods af en barndom præget af fysisk og psykisk vold.

Jeg ville gerne høre meget mere om femfaktormodellen, og inviterede derfor Psykolog, personlighedsanalyse ekspert og foredragsholder Eivind Johansen i enerGitte TV.

I programmet vil du bl.a. lære om:

De fem træk som er: Åbenhed, samvittighedsfuldhed, ekstroversion, venlighed og neuroticisme.

Men hvor på scalaen skal jeg score på de fem faktorer, hvis jeg skal have succes med en problemfyldt barndom i bagagen?

Personlighed

Disclamer: Her tager vi udgangspunkt i succes pta en svær barndom. Gennerelt kan man ikke sige, at det er f.eks. bedre at score højt på åbenhed end lavt osv. Der kan være fordele og ulemper uanset, hvor du lander på scalaen i de fem faktorer.

Eivind forklarer, at det er godt at score højt på åbenhed, så du senere i livet kan være åben for nye måder at tænke og handle på. Har barnet det svært hjemme, er det nemmere at skabe positive relationer med andre udenfor hjemmet, des højere det scorer på åbenhed.

Mennesker der er mere samvittighedsfulde har tendens til at sætte dig højere mål og planlægge bedre.

Selvsikker på trods af usikker barndom

Det kan være en fordel at være ekstrovert, hvis du skal gøre opmørksom på dig selv og vil frem i verden.

Venlighed er ikke så relevant i forhold til, hvordan du klarer dig med en dårlig barndom.

Neuroticisme er god at score lavt på, hvis du skal være robust nok til at klare de belastninger du udsættes for.

Summa Summarum

Om du klarer dig godt pta en hård barndom har rigtig meget at gøre med den personlighed du er født med. Det er altså ikke din skyld, hvis du scorer højt på neuroticisme og derfor har været overdrevent bekymret hele dit liv. Eller du scorer lavt på åbenhed, og derfor ikke er så forandringsparat. Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke er dit ansvar at arbejde med dine udfodringer og gøre dig selv så robust som muligt.

Har du lyst til at deltage på mit 1 dags kursus om femfaktormodellen og selvtillid, så kan du se meget mere her via Teknologisk Instituts kurser.