Hvad siger Et Kursus i Mirakler om fred?

Fred

Mantra:

“Jeg lever i min sande essens og er fredfyldt”.

Coaching

Tror du på synd og straf, er du ikke i fred. En hver fejltagelse er blot til for at blive korrigeret. Og både dine og andres fejltagelser er blot et råb om kærlighed. Så ved at coache dine tanker fra frygt (vandret) til kærlighed (lodret) korrigerer du tankernes fejltagelser og opnår fred. Synd er altså ikke noget ondt der skal straffes, men blot en fejltagelse der med blidhed skal korrigeres.

Tænk på en person eller situation du har modstand på.

Er dine tanker (vandrette) egobaseret eller er de (lodrette) i samklang med kærlighed?

Vil du helst have ret eller fred?

Kan du se, hvilke af dine tanker der er sande, og hvilke er illusioner?

Fred

Et Kursus i Mirakler

Kurset ser på alle vores relationer som et tempel for helbredelse. Det betyder, at hver eneste relation vi har til en person eller situation i vores liv giver os mulighed for at korrigere vores tanker og derved opnå fred. Vi er parate til at opgive egoet og fjerne enhver barriere for at se den kærlighed, der er vores sande arv. Vi ser, at den eneste sande udveksling der nogensinde har fundet sted mellem to mennesker har været, når der har været udtrykt kærlighed.

Pssst….Du kan lytte til Podcasten Soultalk her hvor Kisser Paludan og jeg taler mere om disse emner.