Tryghed er et vigtigt behov for mig

Hvis ikke du lever i overensstemmelse med dine værdier, vil du ofte komme til at handle i modstrid med dine behov. Og tryghed er et af dine 6 menneskelige behov.

Men inden jeg når til min oplevelse med behovet for tryghed/vished/stabilitet, så vil jeg lige dele Tony Robbins “De 6 menneskelige behov” med dig.

Stort behov for tryghed?
Aah, stabilitet, tryghed og vished.

Sagen er nemlig, at vi alle har de samme 6 behov, men prioriteret i forskellig rækkefølge alt efter, hvilke behov der er vigtigst for os. Og du kan få opfyldt hver af dine 6 behov på både sunde og usunde måder. For at leve et vågent liv, hvor du ikke bare kører på autopilot og reagerer ud fra dine barndomssår, er det derfor ekstremt vigtigt at kende dine behov og værdier. Når du kender til dine behov og værdier, kan du nemlig få dem opfyldt på en sund måde.

Her kan du se en Peptalk, hvor jeg gennemgår de 6 menneskelige behov.

Vished

Vished er ensbetydende med stabilitet, sikkerhed og tryghed.

Vished er nummer 3 for mig i prioriteret rækkefølge ud af de 6 menneskelige behov

Det giver mig tryghed og stabilitet at være gift med Jørgen, som jeg har været kæreste med siden 1997. Det er trygt at vide, at der er styr på mine finanser, så jeg ved, at jeg har råd til at betale de månedlige udgifter. Mine daglige rutiner som powerwalking, vinterbadning, vejrtrækningsøvelser og grønne smoothies er også med til at give en stabilitet, der gør mig tryg. Men havde jeg haft vished som nummer 1 eller 2 på listen, havde jeg sikkert ikke startet mit eget firma eller kastet mig ud i at lave Podcasts, TV mm.

 

Værdier der giver tryghed
Hvilke værdier understøtter dit behov for tryghed?

Værdi:

Planlægning.

En af mine yndlingsbeskæftigelser er at sidde med min kalender og planlægge. Når jeg har vished om, hvordan dagen i morgen kommer til at se ud time for time, så føler jeg mig både mere effektiv, rolig og tryg.

De 6 behov er:

 • Vished
 • Variation
 • Signifikans
 • Forbundethed/Kærlighed
 • Vækst/udvikling
 • Bidrage

Min personlige rækkefølge er:

 1. Forbundethed/Kærlighed
 2. Bidrage
 3. Vished
 4. Vækst/Udvikling
 5. Signifikans
 6. Variation
Tryghed og stabilitet er vigtigt for dig
Lad være med at sammenligne dit behov for tryghed med andres behov for tryghed.

Coaching:

Nu skal vi finde frem til, hvor stort dit behov for vished/tryghed/stabilitet er.

Og hvilke værdier der kan sikre, at dine daglige handlinger opfylder dit behov for vished.

I hvor høj grad er vished et vigtigt behov for dig? Hvor vil du placere dit behov for vished på en skala fra 1 – 5?

5 = Ekstremt behov for vished

4 = Stort behov for vished

3 = Gennesnitligt behov for vished

2 = Ikke så stor et behov for vished

1 = Vished keder mig

Hvilke værdi er vigtig for dig at leve efter for at skabe den mængde vished, du har behov for?

Du kan finde frem til dine værdier ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvilke aktiviteter gør mig glad og giver god energi? F.eks. Planlægning

Hvilken følelse giver det mig at … Løbe, danse, planlægge, spille guitar, være sammen med børnene?

Eks. Det giver mig en følelse af ro og tryghed at planlægge.

Hvis du havde 24 timer, hvor du kunne gøre præcis som du ville, hvad ville du så foretage dig?

Hvad ville disse aktiviteter give dig?

Du kan ikke gøre det forkert

Måske finder du frem til en værdi som ikke fører til handlinger der resulterer i vished. Det er helt ok. Årsagen til at jeg gennemgår de 6 menneskelige behov sammen med værdier er, at du får øjnene op for, hvor ekstremt vigtigt det er at kende til både dine behov og værdier for at kunne leve et sundt liv.

Så anerkend dine behov og lev de kerneværdier der understøtter dem.