Sådan coacher du dig selv til at nå dine mål

Uanset hvad du ønsker at forbedre i dit liv, er det dig selv, som ligger inde med svarene. Men hvordan finder du frem til de bedst mulige svar? Det gør du ved at stille dig selv de bedst mulige spørgsmål. Begynd her …

Du bliver din egen super coach ved at skabe motivation og ved at få kontakt med positive følelser, stille dig selv problemløsende spørgsmål og ved at coache dig selv på de områder af dit liv, der betyder mest for dig. Der er forskel på at vide, hvad du skal gøre, og på at gøre, hvad du ved. Er du parat til at skride til handling? Så lad os smøge ærmerne op og komme i gang!

billedegitte

SKAB MOTIVATION Ordet motivation og spørgsmålet hvorfor? hænger uløseligt sammen. Ingen – ikke engang topatleter – vågner hver morgen og føler sig fulde af viljestyrke. De kommer op og i gang, fordi de er top motiverede for at nå deres mål, dvs. top bevidste om, hvorfor de træner. Når du hver dag coacher dig selv, beskæftiger du dig med, hvorfor dine mål er vigtige, og får derved skabt motivation.

SPØRG DIG SELV • Hvorfor er det vigtigt for mig at nå mine mål? • Hvilke positive følelser vil det give mig? • Hvad er konsekvenserne ved ikke at nå mine mål?

SÆT MÅL. Inden Jim Carrey blev fi lmstjerne, brugte han den selvopfyldende profeti til at coache sig selv til succes. Hver aften kørte han op til Hollywoodskiltet og så ud over byen, imens han gentog fl ere hundrede gange frem for sig selv: ”Jeg er en stor fi lmstjerne!” Han udskrev en check til sig selv på 10.000.000 dollars med en fremadrettet dato til tre år senere. Præcis tre år efter fi k han rollen i ”Dum og Dummere”, hvilket indbragte ham præcis 10.000.000 dollars. Det næste spørgsmål, han arbejdede med, var: Hvad skal der til for at fordoble denne løn? – og året efter fi k han 20.000.000 dollars pr. fi lm. Et fællestræk ved mange succesrige mennesker er netop, at de begynder bagfra. Allerede inden de har tjent millionerne, coacher de sig selv til at have kontakt med de følelser, de mange penge vil give dem. Allerede før de har slanket sig, har de mærket, hvilken fornemmelse det giver at lade sig glide ned i et par stramme jeans. Allerede før de har drømmekarrieren, har de kontakt med de følelser, jobbet vil give.

SPØRG DIG SELV • Hvilke følelser vil mine mål give mig? • Hvad kan jeg skabe af symboler, som kan forstærke min følelse af, at målet allerede er nået i mit liv nu?

LØS DINE PROBLEMER Du kan købe dig til professionel coaching og se en coach i ny og næ. Men den professionelle coach er ikke altid med dig, så hvorfor ikke anskaff e dig værktøjer, der gør dig til din egen super coach, uanset hvad du står over for af problemer/udfordringer?

SPØRG DIG SELV • Hvad er jeg villig til at gøre for at få det på den måde, jeg vil have det? • Hvad er jeg villig til at holde op med at gøre for at få det på den måde, jeg vil have det? • Hvordan kan jeg glæde mig over processen? • Hvad er det positive ved min situation – hvordan kan den gøre mig endnu stærkere og klogere? • Er mit problem noget, der ligger uden for min indflydelsessfære? Hvad vil det give mig at slutte fred med virkelighedens verden og acceptere situationen, som den er?

Læs hele artiklen som bragt i Femina her:

Ps. Ønsker du at se tv om coaching, så klik Peptalk og enerGitte

Download Attachments

  • pdf coach_dig_selv
    Du kan købe en coach i ny og næ,men du er din egen coach hver dag, så hvorfor ikke lære at coache dig selv?
    File size: 3 MB Downloads: 946