Kursus: Compassion Coaching

Compassion betyder empati og medfølelse, og handler om at være din egen ubetinget ven.

Det er nemt at dyrke egenomsorg, og møde dig selv og andre med venlighed, når du oplever medvind. Men hvordan tænker, taler og handler du i modvindssituationer?

Seriøs forskning viser nu, at det at have en medfølende og coachende tilgang til sig selv og andre er endnu vigtigere, end at have stor selvtillid. Selvtilliden vokser i takt med, at dit indre og ydre ”publikum” giver dig anerkendelse. Men Compassion virker opløftende og resultatskabende – både når selvtilliden er høj og lav.

Den gode nyhed er, at Compassion Coaching er en metode du kan lære på en dag, og praktisere resten af livet.

Indholdet på kurset: ”Compassion Coaching”

 • Procesorienteret mål virker lettere og sjovere
 • Du skal se på et problem uden at dvæle ved det
 • De fire kategorier af følelser, og hvilke handlinger de beder dig om at tage
 • At stille spørgsmål, i stedet for at formode
 • At tale girafsprog, i stedet for ulvesprog
 • At stille gode spørgsmål, i stedet for at formode
 • At kende din egen og dine kollegaers personlighedstype ud fra ”Femfaktor modellen”
 • At sætte grænser, give slip og tilgive
 • Forskellen på selvværd og selvtillid, og hvordan du skaber mere af begge dele
 • Energi-styring og evnen til at dosere din arbejdsenergi bedst muligt
 • Proaktiv versus reaktiv attitude
 • Forsøg først at forstå, der næst at blive forstået
 • At slutte fred med virkeligheden
 • At række ud efter en tanke, der føles lidt bedre nu

Undervisningsmetode
De to vigtigste ting for at undervisningen bliver en succes er, at alle deltagere føler sig trygge og åbne overfor indlæring. Tryghed skabes bl.a. ved at ingen bliver bedt om at træde uden for deres komfortzone på denne dag. Åbenhed for indlæring skabes via humor – og ved at underviseren selv tør at være sårbar. Dette sker via en kombination af humoristiske og følelsesmæssige intense historier fra underviserens eget liv. Kurset er en veksling mellem “story telling”, præsentation af teori, små coaching øvelser hvor man går sammen to og to, filmklip, musik og gruppeøvelser med fire delagere i hver gruppe. Det handler om at gøre tingene så simple og underholdende, at vi kan huske det, når vi skal bruge det.

Referencer
Hvad siger deltagerne?
Læs her

Sådan gør vi
Vi holder et telefonmøde og finder ud af om kurset skal tilpasses en halv, en hel eller to dage. Ønsker I f.eks. en hel dag med 1/2 dags opfølgning tre måneder senere? Eller to hele dage med det samme? Ud fra jeres ønsker, skriver jeg et forslag til kursusprogrammet.

Ønsker du selv at opleve et af mine foredrag eller kurser, inden du beslutter dig for om “Compassion Coaching” er det rette match til jeres arbejdsplads? Jeg inviterer dig gerne gratis med mig ud, når jeg er i nærheden af dig næste gang. Det er langt nemmere at træffe en beslutning, når du selv har oplevet undervisningen.

Ring direkte til mig på tlf. 20 23 23 31 og hør mere om kurset “Compassion Coaching”.