Der er ikke noget mirakuløst ved Corona

I introduktion til Et Kursus i Mirakler skriver Kenneth Wapnick på side 127:

“Mirakler skal ikke forveksles med den traditionelle forståelse af mirakler, som forandringer i ydre fænomener”.

Jeg oplever, at vi stadig ser mirakler som noget ydre. Som tryllestøv der kommer ned fra himlen.

mirakler er en ændring af tanker

Det er IKKE mirakler i følge EKIM.

Vi siger måske:

“Der er ikke noget mirakuløst i at jeg er ved alt det jeg risikerer at miste”

Eller

“Der er ikke noget mirakuløst i at blive smittet”

Og selvfølgelig er der ingen af os der ønsker ydre modgang i nogensom helst form.

Rigtig meget af det der sker i vores oplevelse er ikke noget, vi selv ville have valgt bevidst.

Imidlertid vælger vi selv, om vi møder det med frygt eller kærlighed.

Og jeg vil skynde mig at sige, at vi ALLE (fordi vi har et ego) har tendens til straks at reagere med frygt. Vi er designet til at reagere med kæmp/flygt/frys.

Og det er netop derfor vi studerer Et Kursus i Mirakler ca. 10 minutter hver dag og sætter tid af til den daglige lektion. Fordi egoet taler højt og længe. Hvis IKKE vi dedikerer tid hver dag til at huske, at intet virekligt kan trues og intet uvirkeligt eksisterer, så tager frygten fat i os og slipper helst ikke igen.

For nogle er det bogen “Et Kursus i Mirakler” der er en daglig reminder der sørger for at Kærligheden primært er det der styrer vores tanker. For andre er det andre spirituelle bøger, inspirationskort eller meditationer.

Kurset siger, at vi opnår så lidt, fordi vi har udisciplineret sind. Det kan jeg skrive under på. Hvis ikke mit sind er dedikeret til noget, det kan holde sig til hver dag, løber mareridt tankerne afsted med mig. Det er derfor Kurset tiltaler mig så meget. Og også fordi det handler om 100% ansvar, og aldrig taler om skyld som noget der skal straffes. Vi kan ikke selv gøre for, at det ego raser så hurtigt. Vi kan blot stoppe op, når vi opdager det, og foretage os en bevidst ændring.

Sagen er, at der er stor forskel på magisk tankegang og mirakuløs tankegang.

Magi er ifølge Et Kursus i Mirakler forsøget på at løse et problem ved at fokusere på, at noget udenfor os skal ændres.

“Hvis virus, økonomisk krise, besværlige mennesker forsvinder, så bliver mit liv lykkeligt og fredfyldt”. 

Et mirakel er en korrektion af vores tanker fra frygt til kærlighed. Fra ego til Ånd. Fra negativ til positiv. Fra falsk til sand. Fra uvirkeligt til virkeligt. Vælg hvilke ord der tiltaler dig.

Det eneste virkelige er kærlighed, og alt andet er et mareridt vi kan vække os selv fra.

Hvordan ved vi, om vores tanker er i samklang med frygt eller kærlighed?

Når de er i samklang med frygt føles det sammentrækkende i kroppen, og når de er kærlige føles det udvidende.

Jeg kombinerer Et Kursus i Mirakler med Acceptance Commitment terapi (En gren af kognitiv terapi) og Kaizen metoden, hvilket betyder små skridt.

Corona og mirakler
Der kommer ikke et mirakel udefra og reder os fra Corona.

Jeg bliver spurgt på Facebook:

Hvordan kan jeg lære at tænke en anden tanke og gå med Kærlighed?

Hvordan vi hver især lærer bedst er dybt individuelt.

Disse tre steps hjælper mig, når det indre sludrechatol er i gang.

Jeg:

  1. Tillader alle de frygtsomme tanker at være der og iaggtager dem udefra velvidende at tankerne er som sorte skyer der kommer og går. De er ikke virkelige, selvom de føles sådan lige nu.
  2. Siger så sætningen: Jeg er villig til at se denne situation på en ny måde og venter der efter på svar. Svarene lander oftest af sig selv efter en gå tur i skoven eller lidt læsning i Kurset.
  3. Jeg spørger: Hvilket lille trin vil du tage lige nu der vil lette, lindre eller løfte situationen?

Måden jeg kommer igang med trin 3 er ved at tælle ned fra fem og tage action.

Skaber disse tre trin magi? Absolut nej. Hvis de gjorde, havde jeg ikke migræne mere 🙂

Men når jeg vælger at efterleve EKIM, så finder jeg hurtigere ro og åbner derefter op for større kreativitet.

Kurset siger, at alt enten er et udtryk for Kærlighed eller et kald på Kærlighed. At vi skal se på korsfæstelsen og dvæle ved opstandelsen.

Hvad kalder situationen på?

Corona kalder på, at vi gør tingene på en anden måde end vi har gjort indtil nu. Jo længere væk vi bevæger os fra naturen, des mere såkaldt “sygdom” kommer ind i vores oplevelse.

På en eller anden måde viser Corona, hvordan vi alle er en. Hvis ikke jeg passer på mig, passer jeg ikke på dig. Hvis ikke du passer på dig, passer du ikke på mig.

Vi sætter farten ned. Er mere sammen med vores aller nærmeste. Vi har tid og ro til større rekleksion. Til at gå indad og finde årsagen istedet for kun at fokusere på virkningen.

Jeg er selv solopreneur og har fået aflyst alle kurser og foredrag de kommende måneder. Ingen indtægt pt. Nu sætter jeg selvfølgelig ind, hvor jeg kan og åbner for telefon coaching og kører 50% på mit online produkt. Det er indenfor min indflydelsessfære. Ikke alle har den mulighed, og som jeg har forstået det i Mette F tale i dag kl. 12.00, arbejder regeringen på at kunne hjælpe alle, der har mest brug for det.

Er det svært at bevare tilliden og undgå at gå i panik? Ja.

Sommetider må jeg stoppe mig selv og spørge: Okay Gitte, er det dit problem der er problemet? Eller dine tanker om at sitautonen burde være anderledes? Mangler du reelt noget i dette nu?

Vi må dog møde vores frygt med den største rummelighed og kærlighed velvidende at det er ganske menneskeligt at reagere på denne måde. Og så minde os selv på sætningen fra EKIM: “Du er sørget for”.

Det er da ikke en situation vi ville have valgt. Det er netop derfor vi har brug for at skabe mirakler i vores sind og sætte ind der hvor ændringen reelt kan ske.

Al vores gøren starter i vores sind. Derfor er et mirakel en ændring i vores tanker fra frygt til kærlighed.

Når egoet raser bliver det ved med at stille spørgsmål der graver frygt grotten endnu dybere. “Hvad nu hvis….”

For mig hjælper det at erstatte spørgsmål med beslutninger.

Min hjerne kredsede f.eks. om, hvorvidt jeg skulle beholde min frisør tid. Min frisør arbejde hjemme og jeg kunne jo tage handsker på og lave en maske af køkkenrulle og iføre mig handsker. Hvor har min frisør været, og hvem kommer der hjem af kunder som er potentielt smittet? Stop Gitte! Det er nu hjernen stiller for mange spørgsmål. Så snart jeg havde truffet beslutningen: Vi bliver alle tre hjemme fra ALT pånær indkøb af mad, så faldt hjernen til ro. Hvor er miraklet her? For mit sind var det et mirakel at erstatte spørgsmål med beslutning. Jeg gik fra frygt til ro.

Hvilken beslutning kalder mine spørgsmål f.eks. på

Ekspempler:

Tale med Jørgen om vores økonomiske situation, hvis ikke jeg har en indtægt de næste tre måneder og lave en handlingsplan.

Fælles beslutning med familien om, hvordan vi håndterer dette rent praktisk og med et positivt sind.

Lave en arbejdsplan over de opgaver man måske trods alt kan lave hjemmefra.

Er dette et kald på kærlighed?

Summa Summarum

Corona er ikke kærlighed, men det er et kald på kærlighed. Hvilke tanker, ord og handlinger kan du fortage der er indenfor din indflydelsessfære og er i samklang med kærlighed?

Mirakler er ikke hokus pokus og ønsketænkning. Det er en korrektion af tanker fra ego til Ånd.

Det er menneskeligt at føle frygten i denne situation. Gør ikke dig selv forkert og mød alle dine tanker med mest mulig kærlighed.