Har du svært ved at sige “Nej” til din leder?

Nej er et lille simpelt ord, men det betyder IKKE, at det er nemt at bruge.

Du vil gerne være samarbejdsvillig og gøre en forskel, og du ønsker absolut ikke at være i “bad standing” hos din chef.

Så hvordan kan du reagere, næste gang, du gerne vil sige nej, men har svært ved det?

Billedresultat for the difference between successful people and really successful people

Udfordring

Du vil gerne sige nej, fordi du ikke har tid til det din leder beder dig om. Du ved, at siger du ja til opgaven, går det ud over kvaliteten af nogle af dine andre opgaver, eller du vil skulle tage arbejdet med hjem efter arbejdstid, hvilket du helst vil undgå, så du ikke falder i stress gryden.

En god måde at sige nej på:

“Jeg kan godt høre, hvor vigtig denne opgave er. Kan vi se på mine nuværende opgaver sammen? Jeg har gang i mange ting lige nu, og jeg vil gerne løse opgaven bedst muligt. Enten må jeg sætte andre opgaver på pause, eller vi må finde en anden, der kan løse opgaven nu og her”.

Udfordring

Du vil gerne sige nej, for du er uenig med din leder i det, hun beder dig om at gøre.

En god måde at sige nej på:

“Jeg har ikke den helt rigtige følelse ved denne strategi. Er du åben overfor et andet perspektiv? Jeg vil gerne fortælle om et alterntiv, som jeg tror kunne virke mere effektivt overfor kunderne/borgerne/klienterne/Patienterne/Samarbejdspartnerne”

Summa summarum

At lære, hvordan du afleverer et venligt “nej”, giver et langt nemmere og sjovere arbejdsliv, end at være den person der går rundt og brokker sig konstant. Når du giver dit nej, kommer du langt med at være rummelig og have et åbent og imødekommende kropssprog.

Mere inspiration

Foredrag til din arbejdsplads: Min hjemmeside